Villa NK, Stenungsund

Högt upp på en bergavsats planeras denna privata villa med väl tilltagna utkragande tak. Horisontella linjer ger lugn och ett minimalistiskt uttryck. En glasad gång binder ihop de båda byggnadskropparna som består av en privat del och en social del. Arkitekt Linus Fernström

Beställare Privat | Uppdrag Nybyggnation villa | Byggarea 344 kvm | År Pågående