Villa Frick, Stenungsund

Ombyggnation av privat villa i Stenungsund där befintligt markavtryck/källare behållts. Stora skjutpartier mot söder skapar känslan av att husets sociala ytor flyter ihop med altanen och uteplatsen. Vardagsrumsdelen ligger med nivåskillnad mot matplats/kök för överblickarhet och trygghethetskänsla. Utkragande tak förstärker husets horisontella linjer och ger samtidigt solskydd sommartid. Arkitekt Linus Fernström.

Beställare Privat |  Uppdrag Ombyggnation villa | Byggarea 151 kvm | År Skisser/projektering