Anlita arkitekt,
processen

Att anlita arkitekt och bygga sitt drömhus kräver att man känner tillit och har förtroende för den arkitekt man anlitar. Det krävs att arkitekten gör ett gediget arbete i allt från det första besöket till dess att huset står klart. Det krävs också att arkitekten är lyhörd, har förmåga att lyssna till drömmar, behov, designtankar, har förmåga att läsa landskap och förstå en mängd andra olika förutsättningar som alla är lika viktiga när man ska bygga hus.

Målet är inte bara en väldesignad byggnad eller hus utan också att skapa ett unikt hem som känns skräddarsytt. Detta uppnås genom att lägga ihop alla pusselbitar från beställare, landskap och andra förutsättningar som t ex detaljplan. Det är en lagspels-process där det är kundens drömhem och hus som är målet.

Nedanstående punkter 1-6 beskriver kortfattat processen för beställare och Fernström Arkitektur & Design.
L

1. Pre - design

Vid första mötet träffas vi och pratar om framtidsplaner, ideer och hur drömhuset ser ut. Ofta sker detta möte på tomten. Vi känner av placeringar, utsikt, insyn, solläge och annat som kommer påverka slutresultatet.

Workshop samt behovsanalys.

Vi går sedan in mer detaljerat kring behov och värderingar. Målet här är att förstå den vardag huset ska vara anpassat för. I nutid och i framtid. Vi går igenom allt från rums-storlekar till fritidsintressen. Allt räknas för att huset ska bli unikt, hållbart och skräddarsytt.

L

2. Koncept - design & skisser

Genom behovsanalysen och tomtbesöket har vi fått fram de stora pusselbitarna, design- och funktionsmässigt. Nu startar arbetet med att lägga detta pussel och kanske det viktigaste: att få ihop funktion med design. Det är i detta skede som husets placering på tomten optimeras och ett koncept med förslag på planlösning samt husets design tas fram.

Presentation av första skissförslaget

Vi sätter oss ner och går igenom förslaget med planlösning samt design-iden, husets gestaltning. I detta skede zoomar vi ut och fokuserar på helheten. Flöde, placeringar och storlek på rummen. Vad känns bra? Vad behöver justeras?

L

3. Utvecklingsfas

Nu fortsätter arbetet med att förfina ritningarna. I denna del av processen går vi succesivt in på mindre och mindre detaljer samtidigt som vi håller oss till den röda tråden och våra ursprungliga idéer. Vi tar oss fram i processen genom 2D-ritingar men också i 3D där vi upplever huset både från insida och utsida. När vi känner oss helt nöjda är det dags för nästa steg.

L

4. Bygglov

Dags att söka bygglov. Bygglovshandlingar tas fram för byggnaden och skickas till kommunen för bygglovsansökan.

L

5. Teknisk design och bygghandlingar

När bygglovet beviljats är det fortfarande många beslut att ta och detaljer som ska lösas. Material, ljusdesign, eventuell platsbyggd inredning, konstruktion med mera. I denna fas arbetas därför mer detaljerade ritningar än bygglovshandlingarna fram. Man skiljer mellan bygglovshandling och bygghandling. De sistnämnda är betydligt mer detaljerade än bygglovshandlingar och talar om i detalj vilka material och produkter som valts, visar på tekniska lösningar, måttsatta detaljer, rumsbeskrivningar med mera.

Även värme, vatten, sanitet, el och inte minst husets konstruktion projekteras. Konstruktionsritningarna visar hur grund, stomme, avväxlingar och tak med mera ska konstrueras.

Vi ”bygger” helt enkelt huset i 3D i datorn innan det byggs fysiskt på plats för att säkerställa att huset och dess detaljer blir precis som vi tänkt. Att upptäcka och undvika eventuella krockar innan huset byggs är betydligt mer kostnadseffektivt än att upptäcka de under byggets gång. Ändringar under bygget kostar pengar vilket också talar om varför kompletta bygghandlingar är viktigt. På samma sätt blir det lättare att få in rättvisa offerter med rätt handlingar.

L

6. Byggnation

Lagspelet fortsätter under byggnationen, nu även tillsammans med hantverkare och entreprenörer. Dialog är viktigt under hela processen och för att bygget ska flyta så bra som möjligt så är bygghandlingar tillsammans med just dialog den bästa vägen fram mot ett väl genomfört projekt och färdig husdröm.

Linus Fernström

Linus Fernström, Arkitekt